Disclaimer

De website www.erkendeglaszettersvergelijken.nl wordt beheerd door J&R Service, Cor van der Bokstraat 23 5111 VC Baarle-Nassau, en heeft uitsluitend een bemiddelende rol. J&R Service biedt ondernemers en klanten, middels deze website slechts de gelegenheid om met elkaar in contact te komen.

J&R Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inbreuk(en) op auteursrechtelijk beschermde werk(en), merken of logo's en het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

J&R Service aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites, dan wel als gevolg direct of indirect gevolg van (zakelijke) contacten die zijn gelegd via de website.

J&R Service behoudt zich het recht voor om de op de website aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen indien de geplaatste informatie op enig moment in strijd is met een wettelijke bepaling, de belangen van derden of de belangen van J&R Service.